Easter Cultural Customs

title main


title1

         Many Christians begin the celebration with an Easter Vigil the night before, sometimes called Easter Eve or Holy Saturday. Church services on Sunday typically follow regular church service tradition with a sermon or songs concerning the Easter story. Some churches hold mass or other services at sunrise. Other common traditions include:

          ชาวคริสต์จำนวนมากเริ่มต้นการเฉลิมฉลองเทศกาลอีสเตอร์ด้วยคืนแห่งการเฝ้าคอย (Easter Vigil) บางครั้งเรียกกันว่าคืนก่อนวันอีสเตอร์ (Easter Eve) หรือ วันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์ (Holy Saturday) พิธีรับศีลในวันอาทิตย์เป็นไปตามแบบพิธีรับศีลตามขนบธรรมเนียมปกติ ด้วยการเทศน์หรือการร้องเพลงเกี่ยวกับเรื่องราวของเทศกาลอีสเตอร์ ที่โบสถ์บางแห่ง ผู้คนจะไปรวมตัวกันและทำพิธีเมื่อดวงอาทิตย์ขึ้น ซึ่งรวมไปถึงขนบธรรมเนียมต่างๆทั่วไปดังต่อไปนี้

 • The Easter egg hunt is a tradition that originated with pagan spring festivals that celebrated fertility. Christians intertwined the practice with religious significance. Easter egg hunts feature eggs hidden by the mythical Easter bunny, which may contain candy or other prizes. Hard-boiled eggs may also be used. The children will go looking for eggs to put in their Easter egg basket. On the day before Easter, many families decorate hard-boiled eggs with paint to use for the hunt. Eggs are also part of the tradition because of the ban on eggs during lent in Medieval Europe.
 • Churches are often decorated with flowers. A significant theme for Easter is rebirth, which flowers can emulate and symbolize. Traditional Easter flowers include Easter Lilies, which are believed to have grown in the Garden of Gethsemane, the site of Jesus’s arrest. Other Easter flowers include pussy willows, daffodils, narcissuses, and red tulips, which symbolize Jesus’s shed blood.
 • Including the candy hidden inside of Easter eggs, many children are given a basket of goodies at the day’s beginning. A common gift is a chocolate bunny.
 • ประเพณีการล่าไข่อีสเตอร์เป็นประเพณีที่มีจุดเริ่มต้นมาจากเทศกาลฤดูใบไม้ผลิของคนนอกศาสนาที่เฉลิมฉลองความอุดมสมบูรณ์ ชาวคริสต์ร้อยเรียงประเพณีให้สอดคล้องกับหลักสำคัญทางศาสนา การล่าไข่ อีสเตอร์นั้น กระต่ายอีสเตอร์ในตำนานจะซ่อนไข่ที่มีลักษณะโดดเด่นต่างๆ ซึ่งในไข่จะบรรจุลูกอมหรือของรางวัลมากมาย อีกทั้งไข่ต้มสุกก็อาจนำมาซ่อนได้เช่นกัน เด็กๆจะออกตามหาไข่เพื่อที่จะนำมาใส่ในตะกร้าไข่อีสเตอร์ของพวกเขา ในวันก่อนวันอีสเตอร์ ครอบครัวหลายๆครอบครัวจะตกแต่งไข่ต้มสุกด้วยการทาสีต่างๆเพื่อที่จะนำไปใช้ในเกมล่าไข่อีสเตอร์ ไข่ถือเป็นส่วนหนึ่งตามธรรมเนียม เพราะว่าไข่เป็นอาหารต้องห้ามในฤดูถือศีลในยุโรปสมัยกลาง
 • โบสถ์มักจะตกแต่งด้วยดอกไม้นานาชนิด หลักสำคัญสำหรับเทศกาลอีสเตอร์คือการเกิดใหม่ ซึ่งสามารถใช้ดอกไม้เป็นสัญลักษณ์ได้ ดอกไม้ตามประเพณีวันอีสเตอร์นั้นประกอบไปด้วยดอกอีสเตอร์ลิลลี่ที่เชื่อกันว่าปลูกในสวนเกธเซมนีซึ่งเป็นสถานที่พระเยซูถูกจับ ดอกไม้อื่นๆสำหรับวันอีสเตอร์ยังรวมไปถึงดอกพุซซี่วิลโล่ ดอกแดฟโฟดิล หรือดอกนาร์ซิสซัส และดอกทิวลิปสีแดงที่เป็นสัญลักษณ์แทนการสังหารพระเยซู
 • ในวันนั้น เด็กๆจะได้รับตะกร้าที่มีขนมมากมาย รวมทั้งลูกกวาดที่ซ่อนในไข่อีสเตอร์ ของขวัญทั่วไปมักจะเป็นช็อคโกแลตรูปกระต่าย

                        Daffodils (แดฟโฟดิล)                                                                     Narcissuses (นาร์ซิสซัส)

                        Pussy Willows (พุซซี่วิลโล่)                                                            Red Tulips (ทิวลิปสีแดง)

 

title2

          Many American churches decorate the sanctuary with lilies for Easter. Some smaller churches cover the cost of buying the lilies by asking for donations, then the people who donated the money can take the lilies home with them after Easter Sunday.Some churches cover a cross with fresh flowers to celebrate jesus’ resurrection, and the new life we have in Him. Since cut flowers die fairly quickly, this is a decoration that will only last for one Sunday. Although this cross was decorated ahead of time, some churches encourage church members to bring their own flowers and put them on the cross as they come to church Easter morning. Some of these crosses are so large that a ladder is needed for people to reach the top.

          ในประเทศสหรัฐอเมริกา โบสถ์จำนวนมากประดับตกแต่งด้วยดอกลิลลี่ ในวันอีสเตอร์ โบสถ์เล็กๆบางแห่งจะชดเชยค่าใช้จ่ายดอกลิลลี่ด้วยการขอเงินบริจาค และผู้คนที่บริจาคเงินสามารถนำดอกลิลลี่กลับบ้านได้หลังจากการฉลองเทศกาลอีสเตอร์เสร็จสิ้นลงแล้ว โบสถ์บางแห่งประดับตกแต่งไม้กางเขนด้วยดอกไม้สดเพื่อเฉลิมฉลองการฟื้นคืนชีพของพระเยซูคริสต์และชีวิตใหม่ของพวกเขาที่เกิดขึ้นพร้อมกับพระองค์ เนื่องจากไม้ดอกที่ใช้ประดับตกแต่งเทศกาลอีสเตอร์นั้นเหี่ยวเฉาค่อนข้างเร็ว การประดับตกแต่งจึงสามารถคงอยู่ได้ภายในวันอาทิตย์เพียงวันเดียว แม้ว่าผู้คนจะตกแต่งไม้กางเขนไว้ล่วงหน้า โบสถ์บางแห่งยังส่งเสริมให้สมาชิกภายในโบสถ์นำดอกไม้ของตนมาที่โบสถ์ แล้วนำมาวางบนไม้กางเขนในเช้าวันอีสเตอร์อีกด้วย นอกจากนี้ยังมีไม้กางเขนขนาดใหญ่มากจนต้องใช้บันไดถึงจะสามารถสัมผัสยอดไม้กางเขนได้

 

         To make a cross like the one shown above, use chicken wire to hold blocks of oasis onto the cross frame. Be sure to soak the oasis for at least 30 minutes so the water soaks through the whole block. Otherwise, there might be patches of dry foam that would cause the flowers to wilt quickly. Poke flowers and greenery between the holes in the chicken wire until the whole cross is covered.

          วิธีการตกแต่งไม้กางเขนให้เหมือนดั่งภาพข้างต้นนั้น ทำได้โดยนำลวดตาข่ายมายึดติดกับก้อนโอเอซิสตามแนวโครงของไม้กางเขน แล้วนำโอเอซิสไปแช่น้ำให้ชุ่มอย่างน้อยประมาณสามสิบนาทีเพื่อที่น้ำจะได้แทรกซึมผ่านไปทั่วทั้งก้อนโอเอซิส มิฉะนั้นอาจจะมีส่วนที่แผ่นโฟมยังแห้งอยู่ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้ดอกไม้เหี่ยวเฉาเร็วขึ้น  ลำดับสุดท้ายคือการต่อเติมไม้ประดับและพันธุ์ไม้ต่างๆลงในช่องว่างของลวดตาข่ายจนกระทั่งดอกไม้ปกคลุมไม้กางเขนทั่วไปจนไม่มีที่ว่าง เป็นอันเสร็จสิ้น

 

title3

          In some regions you’ll see outdoor Easter trees, with real or plastic eggs suspended from the branches of live bushes or trees. In the Franconian Alps of northern Bavaria, the fountain or well in the center of many villages is decorated with garlands of evergreens, colorful streamers, fresh flowers and hundreds of painted eggs. For two weeks beginning on Good Friday, more than 200 of these traditional Osterbrunnen (Easter wells) are on display in Franconian towns.

          บางสถานที่ในทวีปยุโรป ต้นไข่อีสเตอร์จะประดับไปด้วยไข่หรือไข่พลาสติกห้อยลงมาจากกิ่งไม้ที่แตกกิ่งก้านมาจากพุ่มไม้หรือต้นไม้ และในบริเวณเทือกเขาแอลป์ เขตฟรังโคเนียซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของบาวาเรียนั้น  ผู้คนจะประดับตกแต่งน้ำพุหรือบ่อน้ำที่ตั้งอยู่บริเวณใจกลางหมู่บ้านหลายแห่งด้วยพวงมาลัยที่มีสีเขียวสด สายรุ้งหลากสีสัน ดอกไม้สด รวมไปถึงไข่เคลือบสีอีกด้วย นอกจากนี้สองสัปดาห์แรกในวันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์ ยังมีประเพณีการตกแต่งบ่อน้ำด้วยไข่มากกว่าสองร้อยประเภทจัดการแสดงอยู่ที่เมืองฟรังโคเนีย

          In Europe today, Easter eggs are made from a wide variety of materials: natural egg shells—chicken, duck, goose—with the egg white and yolk blown out of the shell; uncooked eggs with their shells intact; hard-boiled eggs; edible substances such as sugar, chocolate and marzipan; precious metals, enameled metals, wood, wax, porcelain, onyx, marble, glass, cinnabar, cardboard and papier-mâché.

          ปัจจุบันในทวีปยุโรปมีการนำสิ่งของหลากหลายชนิดมาทำเป็นไข่อีสเตอร์ อาทิ เปลือกไข่ที่มาจากไข่ไก่ ไข่เป็ด และไข่ห่าน โดยการนำเอาไข่ขาวและไข่แดงออกจากไข่ก่อน อีกทั้งยังสามารถนำไข่ดิบที่เปลือกยังคงสมบูรณ์อยู่ หรือไข่ต้มสุกมาทำเป็นไข่อีสเตอร์ สิ่งที่รับประทานได้ เช่น น้ำตาล ช็อกโกแลต และขนมหวานรสอัลมอนต์ ก็สามารถนำมาเป็นส่วนประกอบในการทำไข่ในเทศกาลนี้ได้เช่นกัน หรือแม้แต่กระทั่งโลหะมีค่า โลหะเคลือบ ไม้ ขี้ผึ้ง เครื่องลายคราม หินประดับ หินอ่อน แก้ว แร่ปรอท กระดาษแข็ง หรือกระดาษอัดล้วนสามารถนำมาทำเป็นไข่อีสเตอร์ได้ทั้งสิ้น

 

          Decorations range from solid colors to painted, etched or batiked designs. Beads, lace, straw, colored paper and decals are also glued onto eggshells. The designs can be geometric, floral, symbolic—whatever suits the egg decorator’s fancy. And sizes extend from miniature jeweled eggs made with precious stones to the giant chocolate egg.

          การตกแต่งไข่มีหลายวิธี ตั้งแต่การตกแต่งด้วยสีพื้นไปจนถึงการตกแต่งด้วยการทาสี การแกะสลักหรือการย้อมสี นอกจากนี้เรายังสามารถนำลูกปัด ลูกไม้ หลอด กระดาษสี หรือรูปลอกมาติดกับเปลือกไข่ได้และสามารถออกแบบลวดลายเป็นรูปเรขาคณิต รูปดอกไม้ หรือสัญลักษณ์ต่างๆขึ้นอยู่กับจินตนาการของผู้ทำ ส่วนขนาดของไข่นั้นจะขยายจากไข่ใบเล็กๆที่ประดับด้วยอัญมณีที่ทำมาจากหินล้ำค่าไปเป็นไข่ช็อกโกแลตใบใหญ่

 


 

title4

          Easter eggs are decorated eggs that are often given to celebrate Easter or springtime. The oldest tradition is to use dyed and painted chicken eggs, but a modern custom is to substitute chocolate eggs, or plastic eggs filled with confectionery such as jelly beans. Eggs, in general, were a traditional symbol of fertility, and rebirth. In Christianity, for the celebration of Eastertide, Easter eggs symbolize the empty tomb of Jesus: though an egg appears to be like the stone of a tomb, a bird hatches from it with life; similarly, the Easter egg, for Christians, is a reminder that Jesus rose from the grave, and that those who believe will also experience eternal life.

          ไข่วันอีสเตอร์ คือ ไข่ที่ได้รับการตกแต่งขึ้นเพื่อใช้เฉลิมฉลองวันอีสเตอร์ หรือฤดูใบไม้ผลิ ประเพณีที่เก่าแก่ที่สุดเกี่ยวกับไข่อีสเตอร์ คือ การใช้ไข่ไก่นำมาย้อมและเคลือบสี แต่ในปัจจุบันประเพณีได้เปลี่ยนแปลงไป ผู้คนใช้ไข่ที่ทำมาจากช็อกโกแลตหรือไข่พลาสติกที่บรรจุของหวาน เช่น ขนมเยลลี่รูปถั่ว เป็นต้น ถึงแม้ว่าโดยทั่วไปแล้ว สัญลักษณ์ดั้งเดิมของไข่นั้น จะหมายถึงความอุดมสมบูรณ์และการเกิดใหม่ แต่ในศาสนาคริสต์ ในการเฉลิมฉลองเทศกาล อีสเตอร์นั้น ไข่อีสเตอร์ถือเป็นสัญลักษณ์หลุมฝังศพที่ว่างเปล่าของพระเยซู มีนกฟักตัวออกมาจากไข่ ซึ่งถือเป็นการกำเนิดของสิ่งมีชีวิต ในทำนองเดียวกัน สำหรับคริสต์ศาสนิกชนแล้ว พวกเขาเชื่อว่าไข่อีสเตอร์เสมือนการฟื้นคืนพระชนม์ของพระเยซูคริสต์จากหลุมฝังศพ และคนที่มีความเชื่อเช่นนี้จะสามารถเข้าไปอยู่ในอาณาจักรของพระเจ้าได้ชั่วนิรันดร์

 

         An egg hunt is a game during which decorated eggs, real hard-boiled ones or artificial, filled with or made of chocolate candies, of various sizes, are hidden in various places for children to find. The game may be both indoors and outdoors.

          การล่าไข่อีสเตอร์ คือ การล่าไข่ที่ซ่อนไว้ในที่ต่างๆเพื่อให้เด็กๆค้นหา ไข่เหล่านี้อาจจะเป็นไข่ที่ประดับตกแต่งเป็นรูปต่างๆ ไข่จริงต้มสุกหรือไข่ปลอมที่บรรจุหรือทำมาจากขนมช็อคโกแลต ไข่เหล่านี้จะมีหลากหลายขนาด การล่าไข่อีสเตอร์ถือเป็นกิจกรรมที่สามารถทำได้ทั้งในร่มและกลางแจ้ง

title5

 1. Set the date
 2. Pick the location
 3. Stock up on eggs
 4. Have baskets, buckets, pails
 5. Hide the eggs
 6. Ready to hunt
 7. Count the eggs
 1. กำหนดวันที่แน่ชัด
 2. เลือกสถานที่
 3. เตรียมไข่สำรองไว้หลายๆใบ
 4. เตรียมตะกร้าหรือถังสำหรับใส่ไข่
 5. ซ่อนไข่อีสเตอร์
 6. เตรียมพร้อมออกล่าไข่อีสเตอร์
 7. นับจำนวนไข่ที่เก็บรวบรวมได้

          When the hunt is over, prizes may be given out for various achievements, such as the largest number of eggs collected, for the largest or smallest egg, for the most eggs of a specific color, consolation prizes, booby prizes, etc.

          เมื่อการล่าไข่เสร็จสิ้นลง เราสามารถแบ่งเกณฑ์การให้รางวัลได้หลายประเภทขึ้นอยู่กับผลลัพธ์ของความสำเร็จ ยกตัวอย่าง เช่น ผู้ตัดสินอาจจะพิจารณาจากจำนวนไข่ที่ผู้เข้าแข่งขันสามารถเก็บรวบรวมได้ ขนาดของไข่ว่าใหญ่หรือเล็กเพียงใด สีของไข่แต่ละใบที่ผู้เข้าแข่งขันเก็บรวบรวมมาได้มากที่สุด รางวัลชมเชย หรือรางวัลสำหรับคนที่เล่นได้แย่ที่สุด เป็นต้น

          Egg rolling is also a traditional Easter egg game played with eggs at Easter. In the United Kingdom, Germany, and other countries children traditionally rolled eggs down hillsides at Easter. This tradition was taken to the New World by European settlers, and continues to this day each Easter on the White House lawn. Different nations have different versions of the game.

          ประเพณีการกลิ้งไข่อีสเตอร์ เป็นการละเล่นที่เก่าแก่ชนิดหนึ่งในเทศกาลอีสเตอร์ ในประเทศอังกฤษ ประเทศเยอรมนีและประเทศอื่นๆ เด็กๆจะเล่นกลิ้งไข่ลงไปตามเนินเขา ประเพณีนี้นำเข้ามาในทวีปอเมริกาโดยผู้อพยพชาวยุโรปและยังคงเล่นสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบันที่หน้าสนามหญ้าของทำเนียบขาวในวันอีสเตอร์ทุกๆปี แต่ละชาติจะมีรูปแบบการละเล่นที่แตกต่างกันออกไป

 

          Egg dance is a traditional Easter game in which eggs are laid on the ground or floor and the goal is to dance among them without damaging any eggs which originated in Germany. In the UK the dance is called the hop-egg.

          ประเพณีระบำไข่อีสเตอร์  เป็นการละเล่นอีสเตอร์ดั้งเดิม จะวางไข่ไว้บนพื้นและเป้าหมายคือให้เต้นท่ามกลางไข่เหล่านั้นโดยต้องระวังไม่ให้ไข่แตก ประเพณีนี้มีต้นกำเนิดในประเทศเยอรมนี  ส่วนในประเทศอังกฤษจะเรียกการละเล่นชนิดนี้ว่า การเต้นรำไข่อีสเตอร์ (hop-egg)

 

         The Pace Egg plays are traditional village plays, with a rebirth theme. The drama takes the form of a combat between the hero and villain, in which the hero is killed and brought to life, The plays take place in England during Easter.

          ละครไข่อีสเตอร์ เป็นละครพื้นบ้าน โดยแก่นสำคัญของเรื่อง คือการเกิดใหม่ รูปแบบของละครเป็นการต่อสู้กันระหว่างพระเอกและผู้ร้ายโดยที่พระเอกจะถูกผู้ร้ายฆ่า และฟื้นคืนชีพอีกครั้ง ละครประเภทนี้จัดขึ้นที่ประเทศอังกฤษระหว่างเทศกาลอีสเตอร์

 

          Cascarones, a Latin American tradition now shared by many US States with high Hispanic demographics, are an emptied and dried chicken egg stuffed with confetti and sealed with a piece of tissue paper. The eggs are hidden in a similar tradition to the American Easter egg hunt and when found the children (and adults) break them over each other’s heads.

          ประเพณีไข่คาสคาโรเนส เป็นประเพณีของชาวละตินอเมริกาที่เผยแพร่โดยประชากรชาวละตินอเมริกาจำนวนมากที่อาศัยอยู่ในหลายมลรัฐของประเทศอเมริกา ไข่คาสคาโรเนส คือเปลือกไข่ไก่เปล่าที่แห้งแล้ว อัดด้วยกระดาษสีสันสดใส และปิดด้วยกระดาษทิชชู  การซ่อนไข่มีความคล้ายกับประเพณีล่าไข่ของชาวอเมริกาตะวันออก เมื่อเจอไข่ เด็กๆ (และผู้ใหญ่) จะเคาะไข่บนศีรษะของกันและกันให้แตก


 

          Countries all over the world celebrate the holiday differently. Italy holds reenactments of the Easter story held in the public squares. Cyprus holds bonfires in the yards of schools and churches. In Germany, eggs are set in trees, called Easter egg trees, similar to the Christmas tree.

          ประเทศต่างๆจะฉลองวันหยุดเทศกาลแตกต่างกันออกไป ประเทศอิตาลีจัดงานอีสเตอร์ในลานสาธารณะ ประเทศไซปรัสจะก่อกองไฟในสนามของโรงเรียนและโบสถ์ ในประเทศเยอรมนีจะวางไข่ไว้บนต้นไม้ เรียกว่า ต้นไข่อีสเตอร์ ซึ่งคล้ายกับต้นคริสต์มาส

 

          The central European Slavic nations (Czechs and Slovaks etc.) have a tradition of gathering eggs by gaining them from the females in return of whipping them with a pony-tail shaped whip made out of fresh willow branches and splashing them with water, by the Ruthenians called polivanja, which is supposed to give them health and beauty.

          ชาติสลาวิกในยุโรปกลาง (ชาวเช็ค ชาวสโลวาเกีย และอื่นๆ )  มีประเพณีการเก็บ ไข่อีสเตอร์โดยจะใช้แส้รูปทรงหางม้าที่ทำมาจากกิ่งของต้นวิลโลว์หวดและสาดน้ำใส่ผู้หญิง เพื่อแลกกับ          ไข่อีสเตอร์ ชาวรูธีเนีย เรียกประเพณีนี้ว่า เปอลิวันฌา (polivanja) เชื่อว่าทำให้พวกเขามีสุขภาพดีและรูปร่างสวยงาม

 

          In the North of England, during Eastertide, a traditional game is played where hard boiled pace eggs are distributed and each player hits the other player’s egg with their own. This is known as “egg tapping”, “egg dumping” or “egg jarping”. The winner is the holder of the last intact egg. The losers get to eat their eggs. The annual egg jarping world championship is held every year over Easter in Peterlee Cricket Club. It is also practised in Italy where is called Scuccetta (Mainly in Marche Region), Bulgaria, Hungary, Croatia, Latvia, Lithuania, Lebanon, Macedonia, Romania, Serbia, Ukraine, and other countries. In parts of Austria, Bavaria and German-speaking Switzerland it is called Ostereiertitschen or Eierpecken. In parts of Europe it is also called epper, presumably from the German name Opfer, meaning “offering” and in Greece it is known as tsougrisma. In South Louisiana this practice is called Pocking Eggsand is slightly different. The Louisiana Creoles hold that the winner eats the eggs of the losers in each round.

          ในตอนเหนือของประเทศอังกฤษ ระหว่างเทศกาลอีสเตอร์ จะมีการละเล่นชนิดหนึ่งที่จะนำไข่อีสเตอร์ต้มสุกมาแจกให้ผู้เล่นแต่ละคนและใช้ไข่อีสเตอร์ของตัวเองตีไข่อีสเตอร์ของผู้เล่นของคนอื่น  ผู้ชนะคือผู้ที่ถือไข่ที่ยังคงรูปร่างเดิมได้มากที่สุด ส่วนผู้แพ้จะต้องกินไข่อีสเตอร์ของตัวเอง เรียกการละเล่นนี้ว่า ประเพณีกระเทาะไข่ (egg tapping) ประเพณีปาไข่ (egg dumping) หรือประเพณีชนไข่ (egg jarping) การแข่งขันชนไข่อีสเตอร์ระดับโลกประจำปีจัดขึ้นที่สมาคมกีฬาคริกเก็ต ปีเตอร์ลี  นอกจากนี้ยังมีการฝึกการละเล่นชนิดนี้ในประเทศอิตาลี ซึ่งเรียกว่า สคอตเชตตะ (Scuccetta) (ส่วนใหญ่นิยมเล่นในแคว้นมาร์เก) และประเทศบัลกาเรียฮังการี โครเอเชีย ลัตเวีย ลิทัวเนีย เลบานอน มาซิโดเนีย โรมาเนีย เซอร์เบีย  ยูเครนและประเทศอื่นๆ  ในประเทศออสเตรีย บาวาเรียและสวิตเซอร์แลนด์ที่ใช้ภาษาเยอรมันเป็นภาษาพูด เรียกการละเล่นชนิดนี้ว่า โอสเตอรายแอร์ทิทเชิน (Ostereiertitschen) หรือไอเออร์เพ็คเคิน (Eierpecken)  ในทวีปยุโรป เรียกว่า เอ็ปเปอร์ (epper) สันนิษฐานว่ามาจากคำภาษาเยอรมัน คำว่า เอ็ปเฟอร์ (Opfer) ซึ่งหมายถึง ของบูชา (offering) และในประเทศกรีซ รู้จักกันในชื่อว่า ซูกริสมา (tsougrisma)  ส่วนในลุยเซียนาตอนใต้ จะเรียกการละเล่นชนิดนี้ว่า ไข่ชน (Pocking Eggs) ซึ่งค่อนข้างแตกต่างจากที่อื่นเล็กน้อย คือ ชาวคลีโอลในลุยเซียนาจะให้ผู้ชนะกินไข่ อีสเตอร์ของผู้แพ้ในแต่ละรอบ

 

          In Australia, the Easter Bilby delivers eggs rather than the Easter Bunny, as bunnies are viewed as an agricultural pest. The city of Haux, France, make an omelet big enough to feed 1000. The dish is often has about a 10 inch diameter. Easter is an important holiday in Greece, where on the island of Corfu, residents toss pots of water out of windows, following the Venetian tradition of breaking pots in celebration. They also bake cakes in the shape of doves, called kolompines. Guyana flies homemade kites, a tradition often participated in by citizens of all religions.

         ในประเทศออสเตรเลีย จะใช้บิลบีอีสเตอร์ส่งไข่แทนกระต่ายอีสเตอร์ เนื่องจากกระต่ายเป็นสัตว์เกษตรกรรม เมืองโอ (Haux) ประเทศฝรั่งเศสทำไข่เจียวชิ้นใหญ่สำหรับเลี้ยงคนพันคน จานมักจะมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณสิบนิ้ว วันอีสเตอร์เป็นวันหยุดเทศกาลที่สำคัญในประเทศกรีซ บนเกาะคอร์ฟู ผู้พักอาศัยจะโยนหม้อที่ใส่น้ำออกมานอกหน้าต่างตามประเพณีการทำลายหม้อของชาวเวนิสในการเฉลิมฉลอง พวกเขายังอบเค้กเป็นรูปนกพิราบที่เรียกว่า โกลอมไพน์(kolompines) อีกด้วย ประเทศกายอานาจะเล่นว่าวที่ทำขึ้นเอง และประชาชนของทุกศาสนามักจะเข้าร่วมประเพณีนี้ด้วย

The Easter Bilby (บิลบีอีสเตอร์)

Big Omelet (ไข่เจียวชิ้นใหญ่)

Tossing Pots of Water out of Windows (การโยนหม้อที่ใส่น้ำออกมานอกหน้าต่าง)

          In Greece, women traditionally dye the eggs with onion skins and vinegar on Thursday (also the day of Communion). These ceremonial eggs are known as kokkinaavga. They also bake tsourekifor the Easter Sunday feast.[25] Red Easter eggs are sometimes served along the centerline of tsoureki (braided loaf of bread).A traditional game is for two people to smash the eggs together-the winner is the one whose egg remains intact. The red eggs are also cracked together when people exchange Easter greetings.

          ในประเทศกรีซ  ผู้หญิงจะย้อมไข่อีสเตอร์ด้วยเปลือกหอมใหญ่และน้ำส้มสายชูในวันพฤหัสบดี (วันทำพิธีศีลมหาสนิท) พิธีการไข่อีสเตอร์นี้รู้จักกันในชื่อของ โคคินะ อัฟกะ (kokkina avga) และชาวกรีซจะอบขนมปังเปียเตรียมไว้ สำหรับวันอาทิตย์อีสเตอร์จะมีการแจกไข่อีสเตอร์สีแดงคู่กันกับขนมปังเปีย (tsoureki) การละเล่นดั้งเดิมนี้จะใช้ผู้เล่นสองคนโดยจะให้ชนไข่อีสเตอร์ของแต่ละคนเข้าด้วยกัน ผู้ที่รักษารูปร่างเดิมของไข่อีสเตอร์ไว้ได้มากที่สุดจะเป็นผู้ชนะ และผู้คนจะนำไข่ไก่สีแดงมากระเทาะกันในขณะที่พวกเขามอบคำอวยพรให้แก่กันและกัน

 

          In Egypt, it’s a tradition to decorate boiled eggs during Sham el-Nessim holiday, which falls every year after the Eastern Christian Easter.

          ในประเทศอียิปต์ มีประเพณีตกแต่งไข่ต้มระหว่างวันหยุดเทศกาลแชม แอล เนสสิน (Sham el-Nessim holiday) ซึ่งจัดขึ้นทุกๆปีหลังจากเทศกาลอีสเตอร์ของชาวคริสต์ในตะวันออก

 

         In some Mediterranean countries, especially in Lebanon, chicken eggs are boiled and decorated by dye and/or painting and used as decoration around the house. Then, on Easter Day, young kids would duel with them saying ‘Christ is resurrected, Indeed He is’, breaking and eating them. This also happens in Bulgaria, Macedonia, Serbia, Russia, Ukraine, Greece and Cyprus (where the eggs are painted red). In Easter Sunday friends and family hit each other’s egg with their own. The one whose egg does not break is believed to be in for good luck in the future.

         ในประเทศแถบเมดิเตอร์เรเนียนบางประเทศโดยเฉพาะในเลบานอน จะนำไข่ไก่มาต้มและตกแต่งโดยการย้อมหรือทาสี และใช้เป็นเครื่องประดับตกแต่งรอบๆบ้าน ในวันอีสเตอร์ เด็กๆจะแข่งขันกันตัวต่อตัวโดยจะพูดว่า “พระเยซูทรงฟื้นคืนชีพ ท่านทรงฟื้นคืนชีพแล้วจริงๆ” จากนั้นก็จะตอกไข่และกินแข่งกัน พบการละเล่นนี้ในประเทศบัลกาเรีย มาซิโดเนีย เซอร์เบีย รัสเซีย ยูเครน กรีซ และไซปรัส (ไข่อีสเตอร์จะทาด้วยสีแดง) ในวันอาทิตย์อีสเตอร์ ครอบครัวและเพื่อนๆจะใช้ไข่อีสเตอร์ของตัวเองตีไข่อีสเตอร์ของคนอื่น ไข่อีสเตอร์ของใครไม่แตกเชื่อกันว่าจะโชคดี

 

title6          In pagan celebrations, Easter was typically a celebration of fertility, and many cultures associated the celebration with the Germanic goddess of fertility, Eostre, which is where the holiday’s name came from. Some cultures called the holiday Ishtar, which celebrates the resurrection of the Tammuz, another pagan god.

          ในการเฉลิมฉลองของคนนอกศาสนา เทศกาลอีสเตอร์เป็นการเฉลิมฉลองความอุดมสมบูรณ์ หลายๆวัฒนธรรมจะเชื่อมโยงการเฉลิมฉลองเข้ากับเทพธิดาแห่งความอุดมสมบูรณ์ของเยอรมัน ชื่อ “อีออสเทร” (Eostre) ที่ซึ่งเป็นที่มาของชื่อเทศกาล บางวัฒนธรรมเรียกว่า เทศกาลอิชทาร์ (Ishtar) ซึ่งเฉลิมฉลองการฟื้นคืนชีพของทัมมุส (Tammuz) ผู้ซึ่งเป็นเทพเจ้านอกศาสนาอีกองค์หนึ่ง

                           Eostre (อีออสเทร)                                                                      Tammuz (ทัมมุส)

          The Easter Bunny is a result of folkloric tradition. Their association with the holiday comes from their ability to procreate, making them symbols of fertility. German settlers brought the Easter Bunny tradition to America in the 1700s.

          กระต่ายอีสเตอร์ มีที่มาจากประเพณีพื้นบ้าน เป็นการเชื่อมโยงกระต่ายเข้ากับเทศกาลเนื่องจากการที่กระต่ายมีความสามารถในการออกลูกและขยายเผ่าพันธุ์ได้ดี ทำให้กระต่ายกลายเป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์ ผู้ตั้งถิ่นฐานชาวเยอรมันนำประเพณีกระต่ายอีสเตอร์มาสู่ประเทศอเมริกาประมาณปี ค.ศ.1700 กว่า

 


Sources:

http://wilstar.com/holidays/easter.htm

http://amysfreeideas.com/English/Decorate_the_Church_with_Flowers_for_Easter.html

http://europeantraveler.net/archives/taste-of-europe/easter_eggs.php

https://en.wikipedia.org/wiki/Easter_egg

http://www.realsimple.com/holidays-entertaining/holidays/easter-egg-hunt


Group 5 : Easter Cultural Custom                                                                                    

Panyaporn  Horhum        05560191

Warantorn  Jettamrong  05560306

Suthalinee  Plornjit          05560373

 

 

 

 

Advertisements

One thought on “Easter Cultural Customs

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s